Trykforøger anlæg

Trykforøger anlæg
  • Certificeret Certificeret samarbejde
  • Kompetent Kompetent service

Trykforøgeranlæg eller booster anlæg anvendes hvor der ikke er tilstrækkelig tryk.

KSB HU trykforøgeranlæg

KSB HU trykforøger anlæg set anvendes hvor vandtrykket ikke er tilstrækkeligt. f.eks. trykforøgning af brugsvand, i hydroforanlæg, i autovaskeanlæg, i markvandingsanlæg, som kølevandspumpe, brandpumpe, kedelfødepumpe, spulepumpe, marine- og industriapplikationer m.m.

 
Pumperne er fremstillet primært af rustfrit stål og materialevalg/motorstørrelser sikrer lavt energiforbrug
og lang levetid. HU trykforøgeranlæg leveres med frekvensomformer på hver pumpe, betjeningspanel
samt expansionsbeholder.

 

Temperatur på medie fra -20 til +120˚C.