Tilbageløbsstop

Tilbageløbsstop
  • Certificeret Certificeret samarbejde
  • Kompetent Kompetent service

De mange klimaændringer, som vi oplever i disse år, fører til hyppigere forekomster af ekstremt store mængder kraftig regn og storme. De øgede regnmængder har for nogle medført vand i kældre og oversvømmede boligområder. En højvandslukke eller en pumpebrønd kan i de fleste tilfælde løse problemet i din kælder.

Er du på udkig efter en højvandslukke, så læs videre eller tag en snak med en af vores dygtige medarbejdere.

WaBack højvandslukke

WaBack er en inspektionsbrønd med højvandslukke, som er monteret uden for bygningen på spildevandsledningen og fungerer som et tilbageløbsstop (kontraventil). Brønden er konstrueret således, at den er tolerant over for stærkt forurenet spildevand.

Konstruktionen gør, at ventilen er fuld åben under normal drift, hvilket minimerer risikoen for forstyrrelser. Når vand trænger ind i brønden fra udløbssiden, vil flyderøret i brønden løfte sig og forhindre tilbageløb i røret. Flyderørets munding vil, ved fuld vandstand i brønden, blive presset mod tætningsfladen. Derved kan vandet stige over flyderøret, uden risiko for oversvømmelse. Når vandstanden falder, vil flyderøret gå tilbage i normal position.

I disse korte film vil du bl.a. kunne se hvordan vores højvandslukke fungere.

     

Vi står klar til at hjælpe dig!

 

  • Type 3 godkendt
  • Konstruktionen gør, at der altid vil være frit flow gennem ventilen under normal drift
  • Sikrer mod at lavtliggende overflader, som eksempelvis kældre, kan blive oversvømmet grundet forhøjet vandstand og give et tilbageløb i afløbssystemerne.
  • Monteres uden for bygningen og fungerer samtidig som inspektions- og rensebrønd
  • Anvendes til enfamiliehuse og skal være forsynet med alarm

Vores specialister er klar til at hjælpe

Christian Anker

Christian Anker

Key Account Manager - Vand & Spildevand

2267 8882

Lars Henrik Tornøe

Lars Henrik Tornøe

Salg - Instrumentering, Rørophæng

2987 5841