Skylleklapper

Skylleklapper
  • Certificeret Certificeret samarbejde
  • Kompetent Kompetent service

Skylleklapper anvendes i stor udstrækning til rektangulære bassiner, ofte i form af flere parallele baner.

Udløsermekanismen er konstrueret således at underliggende materiale ikke kan blokkere. Hydraulisk aktiveret.