Overløbsriste

Overløbsriste
  • Certificeret Certificeret samarbejde
  • Kompetent Kompetent service

Grønbech & Sønner leverer og monterer automatiske selvrensende riste til overløbsbygværker.

Rensesystemet er hydraulisk eller elektrisk drevet og kræver minimal service.
Ristestoffet bliver afskrabet i nogle kasser mellem de enkelte ristesektioner og ristene fungerer uafhængigt af vandets flowretning.

Modulopbygget risteflade op til 20 m., Risteåbninger 5 x 25 mm.
Ristene kan leveres med vandret eller lodret risteflade afhængig af de hydrauliske forhold i bygværk.