Ventilservice

  • Certificeret Certificeret samarbejde
  • Kompetent Kompetent service
  • Support 24 timers support

Typer ventilservice 

Hos Grønbech & Sønner kan vi servicere alle former for ventiler, fra de mest enkle butterflyventiler til de mest komplicerede reguleringsventiler, herunder afspærringsventiler - drænventiler - skydeventiler – reguleringsventiler- sikkerhedsventiler- mindstemængdeventiler – vandsindsprøjtningsventiler -  vandstandsarmaturer – vandudladere.

Vi kan stå for hele processen eller dele af en proces hvad enten det drejer sig om montage, planlagt service eller nedbrud.
Sikkerhedsventiler er vi certificerede til at teste og indstille og udstede certifikat og med vores mere end 25 års erfaring er du sikker på at have en kompetent servicepartner på hele ventilområdet.

Værktøjer

Grønbech & Sønner råder over professionelt udstyr til både test og slibning af ventiler, og der udarbejdes altid både en servicerapport og, hvis relevant, et certifikat.

Test af sikkerhedsventiler

Grønbech & Sønner tilbyder også test af sikkerhedsventiler. Vi har investeret massivt i nyt udstyr fra verdens førende producent af testudstyr til ventiler. Nye mobile testbænke med bobbleltest, der dokumenterer lækraten. Ny online tester og ikke mindst fast installeret prøvestand. Alle test udstedes med elektroniske certifikater med graf over lettetryk.

  1. Online test, hvor anlæg er i drift. Denne metode sikrer, at anlægget ikke skal stoppes og ventilen skæres ud/demonteres
  2. Ventilen demonteres anlæg og visuelt kontrolleret i til- og afgang. Herefter bænktest på mobilenheder i vores servicebiler
  3. Ventilen adskilles, sandblæses, slibes, males og bænktestes på eget værksted. Herved sikres, at ventilens beskaffenhed er optimal for fortsat drift, da alle dele bliver kontrolleret og renoveret.

Efter bekendtgørelse nr. 100, bilag 5 punkt 3, skal sikkerhedsventiler verificeres og/eller renoveres med passende mellemrum. Hvis leverandørens anvisninger ikke indikerer, at der skal ske en verifikation og/eller renovering oftere end hvert 4. år, har de 4 år været Arbejdstilsynets praksis. Grønbech & Sønner er klar til rådgivning og ikke mindst verificering af sikkerhedsventiler, så dit anlæg er lovmedholdelig.
Kontakt serviceafdelingerne Øst, Vest og Syd for hjælp.

Reservedele

Vores Back-Office står til rådighed for assistance til råd og vejledning vedrørende reservedele. Særligt fremskaffelse af reservedele på specialkomponenter lægger vi stor vægt på. Vi ved at tilgængelighed er nøgleord for sund økonomi i anlæggene. Mange producenter har lange leveringstider, og det koster at få fremrykket en reservedel. Derfor har vi konstant fokus på rådgivning om reservedele til kunder.
Vores egne maskinværksteder løser opgaver, som ikke umiddelbart er hyldevarer. Vi sammenbygger og producerer komponenter og løsninger direkte på vores værksteder.


Ventillister

Vi anvender dynamiske ventillister. Grønbech & Sønner tilbyder at oprette lister på baggrund af fremsendt materiale, eller du har mulighed for selv at indtaste oplysninger løbende. Oplysninger på den enkelte ventil/aktuator omfatter KKS/Id nr – werks nr – type – tekst – kodesystem for fastlæggelse af fejlmelding/årsag – kodesystem for udført service – beskrivelse af udført service – historisk udført service. Særlig kodesystemet er et vigtigt værktøj for øget overblik over komponenter, der bør bestilles reservedele til, eller udskiftes ved næste stop. Listerne returneres til Jer efter endt opgave. Desuden vedlægges særskilt servicerapport på strategiske komponenter.

Opfølgning

Vores målsætning er at få eftersendt rapporter med anbefalinger og udført arbejde senest 14 dage efter opgaven. Inden 30 dage fremsendes tilbud på reservedele/komponenter. Opfølgning fra Grønbech & Sønner sker igen senest 30 dage senere enten ved personlig fremmøde hos Jer, eller pr tlf. Vi sætter en ære i at få lavet en grundig aflevering og opfølgning på opgaven. Det er i særdeleshed den værdiskabende del af samarbejdet for begge parter: Uden opfølgning – ingen reservedele – ingen mulighed for næste gang at udføre ordentlig service og dermed ringere tilgængelighed af anlægget.

Fandt du ikke hvad du søgte? Spørg os her...

Ring mig op 33 26 63 00