Tilbage til oversigten

Et godt samarbejde sikrer arbejdsmiljø og sikkerhed

Et godt samarbejde sikrer arbejdsmiljø og sikkerhed

Tænkt ind fra start

Hos forsyningsselskabet BlueKolding går man meget op i arbejdsmiljø og sikkerhed og dette skal tænkes ind fra start af, i de løsninger som BlueKolding investerer i.

I et nyt boligkvarter som er ved at blive forberedt/anlagt, skulle der etableres en pumpestation, som bliver placeret meget tæt på den kommende bebyggelse. Derfor blev der også tænkt æstetik og lyddæmpning ind i den leverede løsning fra Grønbech & Sønner.

Optimal arbejdshøjde, personsikkerhed…

Normalt kan det være svært for driftspersonalet at komme til at vedligeholde pumpestationerne og derfor har man i denne løsning ønsket at både pumpestationen og styreskabet kom op i optimal arbejdshøjde. Styreskabet er derfor hævet til 600 mm og selve pumpebrønden hævet til 1000 mm over terræn, for at lette adgangen til at servicere pumper, ventiler og styring. 

Guiderør, pumpekæder og el-føringsrør er selvfølgelig ført op til brøndtop, så nem adgang og høj sikkerhed kan opnås. Ved denne højde fungere selve pumpebrønden dermed som rækværk/værn og det er heller ikke et krav, at der installeres en sikkerhedsrist i pumpebrønden.

… og økonomi

Udover en effektiv bestykning, som du kan se nedenstående, er et andet afgørende aspekt i dette forhøjede design af pumpestationen, at det kun er nødvendigt at sende én person ved tilsyn/vedligeholdelsesarbejde, da det ikke er nødvendigt at have en observatør med.

Æstetisk og støjsvag

Grundet pumpestationens placering meget tæt på bebyggelse, vil man også gerne have en pumpestation, som passede æstetisk ind i området og lydmæssigt skulle den ikke genere de kommende beboere.

Det æstetiske klarede man ved at beklæde pumpestationen med ivarplanker, som kan modstå klimaet og sikre en minimal vedligeholdelse i mange år frem.

For at sikre en så støjsvag pumpestation som muligt, har man monteret et lydisoleret alu-dæksel, hvor der samtidig er installeret et kulfilter i udluftningen, som skal mindske eventuelle lugtgener.

Samarbejde og forventningsafstemning sikrer en god løsning

BlueKolding havde valgt MOE, som rådgiver og Grønbech & Sønner som leverandør. Hele projektet har været præget af en tæt løsningsorienteret dialog, samt et fokus på at forventningsafstemme løbende og derved sikre en løsning, som alle parter kan være glade for.

Pumpestationens bestykning

 • Ventilskab 1200 x 1600 x 1250 mm.
  • Betonsokkel 600 mm.
  • Rørføring og ventiler Ø75
  • Rustfrit sendestation til rensegris
  • 1 stk. flowmåler
 • Pumpebrønd Ø1300 x 7000 PE
 • Dæksel Ø1300
  • Alu
  • 3-delt i 5/7 aludørk med en 1/3 fastmonteret på brønd og 2/3 åben
  • 1 stk. Ø160 mm udluftning med løs kulfilterindsats
  • 50 mm lydisolering
  • Pulverlakeret
 • Pumper

 

 

 

 

Ønsker du yderligere information om projektet eller løsningen, skal du være velkommen til at kontakte:

Per Sjørslev - psj@g-s.dk - 42 47 12 82

 

- Grønbech & Sønner A/S