Tilbage til oversigten

2018 - Året der gik

2018 - Året der gik

Først og fremmest vil jeg gerne takke kunder, leverandører og partnere for det gode samarbejde i 2018.

Grønbech & Sønner A/S blev grundlagt 13. december i 1828, dvs. at vi i år kan fejre 190 års jubilæum.
Alderen er dog ingen hindring for fornyelse, og 2018 har i den forbindelse været et begivenhedsrigt år.

Større faciliteter

Som det første skal nævnes, at vi i foråret flyttede til større og nyere lokaler i både Vejle og i Esbjerg. Diverse opjusteringer i både medarbejderstab samt ordreindgang havde gjort, at vi var kommet i pladsbekneb.

I flere år har vi selv stået for at designe, producere, installere og servicere doseringsanlæg, især til pH neutralisering og pumpestationer i PE. I Vejle flyttede vi i april til større lokaler og har nu bl.a. fået råderum over et større produktionsområde. Dette giver bedre forudsætninger for at betjene vores kunder hurtigere samt giver en øget fleksibilitet i planlægningen af produktionen ved oprettelsen af specialiserede arbejdsstationer. Vi har allerede set positive effekter ved flytningen og glæder os til at se dette yderligere forstærket i løbet af 2019.

Vores housewarming i Vejle blev et velbesøgt og succesfuldt arrangement, og vi vil gerne igen takke for opmærksomheden. 

I Esbjerg, hvor vi håndterer alt offshore-service, primært omkring sikkerhedsventiler samt kalibrering af håndholdte gasdetektorer, flyttede vi i maj også til nye lokaler. Dette var også grundet pladsmangel, og vi er meget glade for de forbedrede arbejdsforhold, bl.a. har vores afdeling for gasdetektion og brandbekæmpelse fået langt bedre rammer til at servicere kunderne.  

Oprustning på Spildevandsområdet

Derudover har vi oprustet betragteligt på spildevandsområdet. Vi opkøbte firmaet RUMA Industri tilbage i februar 2018. Med opkøbet blev Grønbech & Sønner i stand til at levere komplette løsninger til spildevandssektoren, uanset om det drejer sig om transport af spildevand til renseanlægget eller selve behandlingen af spildevandet på renseanlægget. Opkøbet komplimenterer Grønbech & Sønners eksisterende leveringsprogram og kompetencer, så der er tale om et godt match med vores forretning og vi har fortsat store forventninger til området.

For yderligere at øge fokus på branchen samt gøre os bedre i stand til at imødekomme efterspørgslen fra kunderne, har vi udnævnt en dedikeret chef for vores spildevandsservice samt ansat både en servicetekniker samt en Key Account Manager i spildevandsteamet.

Vores nye folk kommer alle med stærke kompetencer og et stort branchekendskab, og vi er stolte over at kunne tiltrække så kvalificeret arbejdskraft. Vi er sikker på, at det vil komme både firmaet – og ikke mindst vores kunder til gode.

Udvidelser – geografisk og nyt agentur

I juni indgik Grønbech & Sønner også en aftale om udvidelse af forretningen i Norge og Sverige. Vi indgik en aftale med reguleringsventilproducenten Holter Regelarmaturen (HORA), som Grønbech & Sønner i mange år har repræsenteret i Danmark. Den nye aftale indebærer, at Grønbech & Sønner nu også har eneforhandling af HORA på det svenske og det norske marked.

 

På falderebet af 2018, nemlig pr. 1 november, var vi også meget glade for at det lykkedes os at indgå en aftale omkring overtagelse af alle aktiviteter i firmaet Necon. Med opkøbet af Necon overtager Grønbech & Sønner bl.a. agenturet af ventilproducenten Metso Flow Control på det danske marked og har fået 3 nye kolleger. Necon kan med deres mangeårige erfaringer, gode relationer og stærke produkter tilbyde en lang række løsninger, der komplementerer Grønbech & Sønners eksisterende leveringsprogram og kompetencer, så vi samlet står endnu stærkere og udbygger vores position på markedet. Vi glæder os meget til at dette samarbejde for alvor tager fart i 2019.

2018 har dermed været et begivenhedsrigt år på mange områder – og det var også året, hvor vi for første gang i virksomhedens historie rundede 100 medarbejdere. Jeg føler, at vi med årets investeringer står stærkt til både det nye år samt til fremtiden.

På vegne af Grønbech & Sønner ønsker jeg hermed alle en rigtig glædelig jul.

 

Med ønsket om et godt og fremgangsrigt nytår,

John Mathiesen, Adm. Direktør Grønbech & Sønner A/S